PoolDea staat voor Pool Duurzame Energie Advies. En dat is ook wat PoolDea doet. Op verschillende manieren:

  1. begeleiding van zakelijke klanten, vooral bedrijven die zon op hun dak willen realiseren;
  2. subsidie-advies en subsidies regelen, vooral SDE++ en gerelateerde subsidies, maar ook anderszins;
  3. beleidsadvies en begeleiding bij ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid, voor gemeentes en andere overheden.

Referentieprojecten vindt u hier.

.